• Εκπαίδευση στη σανίδα διάσωσης Broadbeach, 2012
  • Εκπαίδευση στη διάσωση με IRB Broadbeach, 2009
  • Κατάδυση γνωριμίας Χαλκιδική 2010
  • Ναυαγοσωστική Κάλυψη Broadbeach, 2013
  • Αγώνες Ταχυπλοίας Θεσσαλονίκη 2014
  • Κάλυψη αγώνων Θεσσαλονίκη 2014

Ανθρώπινο δυναμικό

Η Ν.Α.Β.Ε. αποτελείται από άνδρες και γυναίκες επαγγελματίες, πιστοποιημένους με πτυχίο ναυαγοσώστη και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (βάση του Π.Δ. 23/2000). Οι πιστοποιημένες γνώσεις τους, η συνεχόμενη μετεκπαίδευση - εξειδίκευση τους, και η πολυετής επαγγελματική τους πείρα τούς καθιστούν ικανούς να αντεπεξέλθουν κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, εγγυώντας την ασφάλεια των λουομένων κάθε λουτρικής εγκατάστασης. Παράλληλα, οι ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του κλάδου, ενισχύουν και αναπτύσσουν συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της Ν.Α.Β.Ε. με νέους επαγγελματίες, απόφοιτους της σχολής, εφοδιασμένους με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες. Με γνώμονα την ασφάλεια των λουομένων, οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες της Ν.Α.Β.Ε. εγγυώνται την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής.